Pleurothalliden

De Pleurothalliden zijn een groep orchideeën die, volgens de huidige inzichten, aan elkaar verwant zijn. Enkele geslachten die tot de Pleurothalliden behoren zijn Dracula, Masdevallia en Pleurothallis. Pleurothalliden komen voor van zuid Mexico tot zuid BraziliŽ. Voor meer informatie wordt verwezen naar:

Lynn O'Shaughnessy's WebsiteMeer algemene sites:

Orchidspecies - the Internet Orchid Photo Encyclopedia
Orchid Species Culture

Icones Pleurothallidinarum

Voor liefhebbers van Pleurothalliden zijn de Icones Pleurothallidinarum door Carl Luer min of meer verplichte kost, of op z'n minst erg interessant. In de Icones worden alle soorten Pleurothalliden beschreven. Althans het is de bedoeling dat het ooit zover komt. Er zijn namelijk nog vele soorten niet ontdekt of beschreven. Een aantal daarvan zal overigens, gezien de voortgaande ontbossingen, zijn uitgestorven voordat ze ooit ontdekt worden. Van de wel beschreven soorten is het in een aantal gevallen nog de vraag of het wel verschillende soorten zijn. Anderzijds worden planten die onderling sterk verschillen tot dezelfde soort gerekend. Daarnaast zijn er nog vele onduidelijkheden over verwantschappen tussen soorten en geslachten. Dit alles betekent dat er, bijvoorbeeld op basis van uitkomsten van DNA-onderzoek, waarschijnlijk nog behoorlijk wat veranderingen zijn te verwachten in de taxonomie van de Pleurothalliden.
Desondanks zijn de Icones het standaardwerk voor de taxonomie van de Pleurothalliden. De serie omvat inmiddels 30 delen. In elk deel worden één of meerdere geslachten of subgeslachten behandeld. Van elke soort wordt in detail het uiterlijk beschreven en is een zwart-wit tekening gegeven. Daarnaast zijn er determinatie-tabellen. Deze laatste zijn erg nuttig, maar in de praktijk soms lastig te hanteren, zeker als je er geen ervaring mee hebt. Daar komt bij dat je er nooit zeker van kan zijn of je een soort probeert te determineren die nog niet is beschreven.
Desalniettemin een uitstekende bron van informatie. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat de oplagen zo laag zijn. Het gevolg daarvan is dat een aantal delen is uitverkocht.
De Icones Pleurothallidinarum worden uitgegeven door de Missouri Botanical Garden en zijn ook te koop bij de boekwinkel van de AOS (American Orchid Society).

Aangezien regelmatig nieuwe soorten worden ontdekt en beschreven, bevatten veel delen van de Icones aanvullingen op eerder verschenen delen. Daarnaast worden sommige geslachten verspreid over meerdere delen behandeld. Dat maakt het zoeken naar een bepaalde soort vaak wat lastig. Om het zoeken wat te vereenvoudigen hebben we één index gemaakt voor de gehele serie tot en met deel 30. Deze index is hier te downloaden.


Let op: Cultuur-aanwijzingen komen in de Icones niet of nauwelijks voor. Hiervoor wordt verwezen naar andere literatuur (zie AOS Bookshop) en de al genoemde websites. Ook erg veel informatie is vaak te krijgen via nieuwsgroepen als rec.gardens.orchids en fora als Orchid Guide. Kijk ook eens op de NOV (Nederlandse Orchideeën; Vereniging)-site voor een overzicht van discussiegroepen en fora. De NOV-site kent ook een eigen forum.

Meer specifiek voor Pleurothalliden is de werkgroep Masdevallia een prima bron van informatie.
Ook heel nuttig (althans in potentie, want er is nog weinig actie) is de Yahoo Groups Pleurothallid List

Contact

logo
www.inhico.net

© 1999-2010 Loes van Pelt & Peter Wondergem